ارتباط با سرمایه آبی - Contact Us

ما در سرمایه آبی سعی می‌کنیم ارتباطی دو طرفه با مخاطبان خود داشته باشیم.
نظرات و بازخوردهای شما برای ما بسیار ارزشمند است و ما مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات و سوالات شما هستیم.
سعی می‌کنیم در اسرع وقت و با مهر پاسخگوی شما باشیم.

ارسال ایمیل

ارسال ایمیل به: SarmayehAbi@gmail.com